Anja
Anja komt bij mij omdat ze een burnout heeft gekregen. In haar Journey proces voelt ze dat ze vroeger graag meer aandacht had gewild van haar moeder . Om meer aandacht te krijgen gaat ze voor haar moeder zorgen en goede cijfers op school halen. Anja ontwikkelde zich tot een workaholic die liefst alle zorg voor anderen op zich neemt. In het proces laat Anja dit hele patroon achter zich en ontwikkelt ze nieuwe gezonde overtuigingen. Na nog een Journey proces gaat Anja 2 maanden later met veel plezier op een nieuwe manier terug naar haar oude baan.
De Helende Reis | Maarten van Steenis | Yvonne Weeseman | Texel | info@dehelendereis.nl | 0644 369 258 | © 2015

De Helende ReisVerschillende Reizen
In haar boek De Helende Reis beschrijft Brandon Bays twee verschillende typen reizen, de Emotionele Reis en de Fysieke Reis. Daarnaast zijn er nog een aantal andere reizen ontwikkeld toegespitst op een specifieke problematiek.

In de praktijk combineren we elementen uit al deze reizen en voegen andere modules toe zodat de reis die jij maakt, precies wordt wat jij op dat moment nodig hebt. En dit is iedere keer anders. Om inzicht te geven in de meest gebruikte reizen zal ik ze kort beschrijven.

Emotionele Reis
Via het in rust ervaren van je emoties maak je diepgaand contact met jouw essentie. Je reist als het ware door de opgebouwde beschermingslagen van je emotiepatroon heen en vindt bij de oorsprong van dit emotiepatroon je eigen essentie. Tijdens het voelen van de de emoties krijg je toegang tot een celherinnering en deze los je op zoals beschreven bij het kopje " methode" .

Fysieke Reis
Met behulp van een geleide visualisatie maak je contact met een celherinnering op een specifieke plaats in je lichaam. Daarnaast kom je tijdens dit proces ook in contact met je essentie. De celherinnering werk je uit zoals beschreven bij het kopje "methode".

Designer Reis
Dit wordt ook de combinatie reis of ontwerp reis genoemd. Het is een combinatie van de Emotionele Reis en de Fysieke Reis. Bij deze reis maak je dus een twee in één reis.

Abundance of Overvloeds Reis
Deze Reis is toegespitst op het oplossen van blokkades die je weghouden van een leven in overvloed. Overvloed op elk gebied: carriere, relaties, geld, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, emotioneel, fysiek ect. Zodra je de blokkades opruimt komt er ruimte voor de ontplooing van jouw enorme, ongekende potentieel in dat aspect van je leven.

Enneagram Type Reis
Deze Reis is specifiek toegespitst op je diepste identificatie als individu. Deze identificatie berust op een vergissing en veroorzaakt levens patronen die je op automatische piloot uitvoert. Dit is de oorzaak van veel pijn en stress in je leven. De reis heeft als doel om je zelf te bevrijden van het op automatische piloot uitvoeren van patronen die schadelijk voor je zijn. Na afloop van de reis heb je nog steeds een ego of persoonlijkheid. De winst is dat je er meer bewust in staat en een keuze mogelijkheid krijgt, aangezien een patroon niet meer automatisch, zonder nadenken wordt geleefd.

Levensdoel Reis
Tijdens deze Reis ontdek je wat je levensdoel is, of anders geformuleerd: wat je diepste levenswensen zijn. Dit werkt heel verhelderend, stimulerend en rustgevend en brengt weer focus in je leven.

De Kinder Reis
Een geheel op kinderen afgestemde reis waardoor ze vrij kunnen worden van problemen op emotioneel, fysiek of mentaal gebied. Deze reis heeft veel gelijkenissen met de fysieke reis. De reis is creatief en meer speels dan de volwassenen reis om goed aan te kunnen sluiten op de belevingswereld van het kind.