Michael
Michael zegt dat hij bij onderhandelingen meestal aan het kortste eind trekt en aquisitie is niet zijn sterkste punt. In het Journey proces komt Michael er achter dat hij als kind veel heeft bemiddeld tussen zijn ouders om de lieve vrede te bewaren en uitbarstingen te voorkomen. Hij heeft geleerd dat het veiliger is om je te richten naar wat de ander wenst. In de Reis komen oude angsten omhoog en leert Michael dat het ok is als anderen boos zijn en ook om zelf boos te zijn. De problemen met onderhandelingen en aquisitie zijn voorbij.

Praktijk voor JourneyTherapie | Maarten van Steenis | Ede, Alkmaar, Den Burg | info@journey
therapie.org
| 06 44 369 258

Achtergrond methode


Klik naar de onderstaande hoofdstukken of lees de gehele text.

Succesvol genezen en Celherinnering Theorie | Celherinnering | Emoties en body- mind | Emoties en DNA | Gedachten | Overtuigingen | Samenvatting | De Helende Reis

Emoties en DNA

De Amerikaanse genetica Dr Barbara McClintock heeft vastgesteld dat ernstige schokken, zoals zeer negatieve emoties en milieu stress, het effect hebben dat het menselijke genoom, de drager van onze erfelijke informatie, het DNA, zich anders rangschikt met als gevolg dat het mindr effectief werkt. In 2004 heeft de Nationale Academy voor Wetenschap in de USA geconcludeerd dat ernstige stress (emotioneel, fysiek, milieu) de DNA segmenten zodanig aantast dat deze vervormen en niet meer effectief kunnen werken.

Dr Kazuo Murakami die het menselijk genoom in 1983 decodeerde, stelt dat ons DNA continu veranderd en niet volledig gefixeerd is zoals eerst werd gedacht. Hij concludeerd met name dat we ons DNA kunnen veranderen door onze emoties te veranderen.

Dr Bruce Lipton, voormalig professor aan de Mediche faculteit van de Universiteit van Wisconsin en wetenschappelijk onderzoeker aan de Stanford University School of Medicine spreekt van een nieuwe biologie die aantoont dat het klassieke genetische model waarin DNA onveranderlijk is, volledig achterhaald is. Hij concludeerd dat DNA zich aanpast en dat we een keuze hebben om ons DNA te veranderen en te verbeteren.

Het Institute of Heart Math in CaliforniŽ, USA, heeft het effect van sterke emoties op DNA onderzocht. In de proef hielden 28 proefpersonen een reageerbuis met menselijk DNA vast in hun handen. Het DNA was verkregen van placentas van natuurlijke pasgeborenen. In de reageerbuis werd precies gemeten hoe het DNA zich gedroeg. De proefpersonen kregen zeer schokkende videobeelden te zien die sterke negatieve emoties in hun opriepen. Uit de metingen bleek dat de DNA strengen zich sterk verkorten en oprolden waardoor veel van de DNA codes gedeactiveerd werden. Vervolgens kregen de proefpersonen videobeelden te zien die emoties als liefde, waardering en dankbaarheid in hun opriepen. De DNA strengen rolden zich weer uit en werden weer langer. De eerst gedeactiveerde DNA codes werden weer geactiveerd.

Emoties beinvloeden ons DNA direct, positief en negatief, afhankelijk van de emotie. Als we onze emoties veranderen, veranderen we ons DNA

Omdat onze emoties het lichaam-verstand (body-mind) direct beinvloeden heeft het onderdrukken of extreem uiten van emoties een negatief effect op ons lichaam. Als we emoties onderdrukken, wegslikken, negeren of juist onze controle helemaal verliezen dan heeft dit een direct negatief effect op ons DNA. Delen van het DNA zijn niet meer beschikbaar voor de regulatie van de levensprocessen. Dit effect is vergelijkbaar met een mutatie, waarbij een deel van het DNA niet meer beschikbaar is of verkeerde informatie geeft. Mutaties veroorzaken fysieke en emotionele aandoeningen en ziektes.

Lees hier verder >>