Michael
Michael zegt dat hij bij onderhandelingen meestal aan het kortste eind trekt en aquisitie is niet zijn sterkste punt. In het Journey proces komt Michael er achter dat hij als kind veel heeft bemiddeld tussen zijn ouders om de lieve vrede te bewaren en uitbarstingen te voorkomen. Hij heeft geleerd dat het veiliger is om je te richten naar wat de ander wenst. In de Reis komen oude angsten omhoog en leert Michael dat het ok is als anderen boos zijn en ook om zelf boos te zijn. De problemen met onderhandelingen en aquisitie zijn voorbij.

Praktijk voor JourneyTherapie | Maarten van Steenis | Ede, Alkmaar, Den Burg | info@journey
therapie.org
| 06 44 369 258

Achtergrond methode


Klik naar de onderstaande hoofdstukken of lees de gehele text.

Succesvol genezen en Celherinnering Theorie | Celherinnering | Emoties en body- mind | Emoties en DNA | Gedachten | Overtuigingen | Samenvatting | De Helende Reis

Emoties en body- mind

Dr Candice Perth heeft vastgesteld dat het denken, het verstand (mind) niet is beperkt tot ons hoofd maar dat mind een constante flow van informatie is tussen cellen, organen en systemen in het hele lichaam. In het hart zijn zenuwcellen gevonden die informatie opslaan, bewerken en vertalen naar activiteiten net zoals de hersenen dat doen. Het verschil tussen denken en lichaam valt hiermee weg. Het lichaam is het verstand (mind) en verstand, denken is het lichaam.
Dr Candice Perth vat dit samen in: Your body is your subconscious mind (je lichaam is je onderbewuste denken).
Een groep zeer kleine eiwitten, neuropeptiden, zijn de boodschappers die onze emoties overbrengen. Neuropeptiden worden in het gehele lichaam aangetroffen, vooral in het zenuwstelsel, bereiken alle cellen en functioneren als één lichaam omvattend netwerk. Emoties beinvloeden het hele lichaam-verstand systeem (body-mind). Alle delen van het lichaam-verstand staan in verbinding met elkaar en communiceren met elkaar.

Lees hier verder >>